Vigdis Underland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vigdis Underland

Vigdis Underland, Hilde H. Holte, Gunn Elisabeth Vist
21.08.2018
Forskning gir i liten grad svar på om fysisk trening er bra for personer med alvorlige psykiske lidelser. Det er gjort for få studier av høy metodisk kvalitet. Folkehelseinstituttet har på oppdrag...
Astrid Austvoll-Dahlgren, Vigdis Underland, Gyri Hval Straumann, Louise Forsetlund
30.03.2017
Det er en sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet, antar man – kompliserte prosedyrer, for eksempel karkirurgiske, gjøres best av dem som gjør dem ofte ( 1 ). Den bakenforliggende...
Astrid Austvoll-Dahlgren, Vigdis Underland, Gyri Hval Straumann, Louise Forsetlund
27.03.2017
Det er en sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet, antar man – kompliserte prosedyrer, for eksempel karkirurgiske, gjøres best av dem som gjør dem ofte ( 1 ). Den bakenforliggende...