Vidar Ormaasen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Vidar Ormaasen er spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer og overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Vidar Ormaasen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media