Vidar Ormaasen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vidar Ormaasen

Marius Trøseid, Olav Lutro, Vidar Ormaasen
01.04.2020
Norske infeksjonsmedisinere har laget en kunnskapsoppsummering over antivirale og immunmodulerende legemidler med mulig effekt mot covid-19-infeksjon. Norge har som første land i verden startet...
Per Bjark, Vidar Ormaasen, Torkild Skjelmerud
18.12.2008
I Tidsskriftet nr. 15/2008 hevder Knut Eirik Eliassen og medarbeidere at førstehåndsvalg for erythema migrans fortsatt er penicillin ( 1 ). Dette tilsvarer de svenske anbefalingene ( 2 ), men står...
Johan N. Bruun, Linda Skeie, Arild Mæland, Susanne G. Dudman, Mette Sannes, Vidar Ormaasen
29.11.2006
Aids/hivinfeksjon er siden oppdagelsen i 1981 den sykdom som de siste tiår har hatt størst innvirkning globalt på endrede leveutsikter. I 1981 var leveutsiktene for en aidspasient i gjennomsnitt 6 – ...
Kristine Mørch*, Siri L. Feruglio, Vidar Ormaasen, Johan N. Bruun
20.04.2002
Hvert år dør mer enn en million mennesker i verden av falciparummalaria, og de fleste av disse er barn i Afrika sør for Sahara (1). Dødsfall hos reisende fra i-land har vanligvis sammenheng med...
Jan Svendsen*, Medisinsk overvåkning, Vidar Ormaasen, Elisabeth von der Lippe, Dag Jacobsen
10.06.2001
Bakteriell perikarditt er en sjelden, men alvorlig tilstand som tidligere er omtalt i Tidsskriftet (1). Forekomsten synes å ha avtatt betydelig etter introduksjonen av antibiotika (2). Insidensen i...
Vidar Ormaasen, Arne Broch Brantsæter, Eli Weberg Moen
10.03.2001
Flåttbåren encefalitt (tick-borne encephalitis, TBE) skyldes TBE-virus, som tilhører slekten flavivirus. Slekten inneholder over 70 virus, hvorav minst 29 forårsaker sykdom hos menneske (1). Navnet...
Vidar Ormaasen, Johan N. Bruun
30.11.2001
Humant immunsviktvirus (HIV) infiserer celler som har CD4-antigen. Klinisk er affeksjonen av CD4-positive lymfocytter (T-hjelpeceller) viktigst. HIV inkorporeres i cellens arvestoff. Etter en...
Vidar Ormaasen, Arild Mæland
30.11.2001
Tuberkulose er verdens mest utbredte bakterielle sykdom. Det beregnes at aktiv sykdom utvikles hos åtte millioner mennesker per år. Nest etter demografiske endringer som befolkningsøkning og...