Vidar Halsteinli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

St. Olavs hospital

og

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

NTNU

Han har bidratt med idé, utforming/design, tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset, godkjenning av innsendte manusversjon.

Vidar Halsteinli er ph.d., helseøkonom, forsker og førsteamanuensis.

Artikler av Vidar Halsteinli
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media