Vidar de Bourg Ruddox

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vidar de Bourg Ruddox

Vidar Ruddox, Ingvild B. Norum
27.09.2016
I Tidsskriftet nr. 14 – 15/2016 legges det frem planer for integrering av ultralyd i undervisningen av medisinstudenter ved Universitet i Oslo ( 1 ). Som Gunnarsson og medarbeidere svarer i sin...
Jan Erik Otterstad, John Munkhaugen, Vidar de Bourg Ruddox, Jon Haffner, Dag S. Thelle
19.04.2016
Post-myocardial infarction beta-blocker therapy is based on studies from the early 1980s. Since then, the diagnostics for myocardial infarction have become more sensitive, revascularisation has...
Jan Erik Otterstad, John Munkhaugen, Vidar de Bourg Ruddox, Jon Haffner, Dag S. Thelle
19.04.2016
Behandling med betablokkere etter hjerteinfarkt er basert på studier fra tidlig i 1980-årene. Siden den gang er diagnostikken av hjerteinfarkt blitt mer sensitiv, revaskularisering har bedret...