Vibke Lilleby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Vibke Lilleby (f. 1966)

er spesialist i revmatologi, dr.med. og overlege ved Revmatologisk seksjon, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjonsmedisin

Revmatologisk avdeling

Artikler av Vibke Lilleby
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media