Vera Abeler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vera Abeler

Claes Tropé, Marit Scheistrøen, Magne Aas, Vera Abeler, Kathrine Lie, Amin Makar
30.09.2001
Vulvacancer er en sykdom som særlig rammer eldre kvinner. Årlig insidens fordelt på aldersgrupper viser høyest insidens fra aldersgruppen 50 – 59 år og oppover (1). Selv om sykdommen er årsak til...
Claes G. Tropé, Vera Abeler, Mark Baekelandt, Janne Kærn
20.01.2000
Globalt sett er ovarialcancer den 6. hyppigste kreftformen blant kvinner, og står for 4,3 % av alle krefttilfeller hos kvinnelige pasienter (1). De høyeste insidensratene er rapportert i Nord-Europa...
Claes G. Tropé, Mark Baekelandt, Tone Bjørge, Vera Abeler, Janne Kærn
30.09.2000
I 1929 beskrev Taylor (1) og i 1932 Taylor & Alsop (2) en egen gruppe epiteliale ovarialsvulster som hadde histopatologiske egenskaper og en biologisk virkning som var en mellomting mellom de...