Vegard Stubhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Olafiaklinikken

Oslo universitetssykehus

og

Frysja legekontor

Forfatterbidrag: gjennomlesing og kommentering av manuset, innhenting av bilder og godkjenning av innsendte manusversjon.

Vegard Stubhaug er spesialist i allmennmedisin og overlege.

Artikler av Vegard Stubhaug
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media