Vegard Bugten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vegard Bugten

Vegard Bugten
22.03.2021
The risk of serious bleeding after tonsil surgery is related to the surgical method and technique. Sverre Morten Zahl presents, in the Journal of the Norwegian Medical Association, an overview of...
Vegard Bugten
22.03.2021
Risikoen for alvorlig blødning etter tonsilleoperasjon er knyttet til operasjonsmetode og operasjonsteknikk. Sverre Morten Zahl presenterer i Tidsskriftet en oversikt over blødningskomplikasjoner...
Nils Petter Wold Fossland, Vegard Bugten, Ståle Nordgård, Karin Aasly
07.01.2011
En 19-åring med mononukleose utviklet hevelse over høyre orbita. Han ble innlagt på lokalsykehus og etter hvert overflyttet til regionsykehus på grunn av økende symptomer trass i behandling med...