Unni Sandaker Blom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Unni Sandaker Blom

Håkon Reikvam, Unni Sandaker Blom, Einar Kristoffersen, Knut Liseth, Øystein Bruserud, Tor Hervig
26.02.2009
Granulocyttransfusjon er blitt brukt i klinisk medisin i over 40 år. Indikasjonen har vore alvorleg, langvarig eller komplisert infeksjon og nøytropeni. På grunn av biverknader, spesielt...
Unni Sandaker Blom, Bernward Zeller, Karl Viktor Perminow, Hans-Olav Fjærli
30.11.2000
Kawasakis syndrom eller febrilt mukokutant lymfeknutesyndrom ble første gang beskrevet i Japan i 1967 (1). Syndromet klassifiseres vanligvis som en vaskulittsykdom, og diagnosen stilles på grunnlag...