Unni Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Unni Johansen er spesialingeniør innen rettstoksikologisk analytikk og metodeutvikling ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus, og medlem i Kompetansegruppe for plante- og sopptoksiner.

Artikler av Unni Johansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media