Ulrik F. Malt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulrik F. Malt

Ulrik Fredrik Malt
29.06.2020
Kronikken om svikt i diagnostikk og behandling av psykotisk depresjon er betimelig ( 1 ). I dag oppfattes psykotiske depresjoner som en form for bipolar spektrumlidelse ( 2 ). Slike depresjoner ble...
Ulrik Malt
30.10.2017
Kollega Alv A. Dahl tar opp et interessant spørsmål, nemlig om ordet tankekjør egentlig bare er en neologisme som ikke gir tilleggsinformasjon ut over betegnelser som f.eks. tankeflukt. Slik jeg ser...
Ulrik Fredrik Malt
21.08.2017
I artikkelen «Reservasjonsrett i psykiatrien nå!» reiser Merete Nesset & Anne Grethe Teien krav om juridisk rett til å takke nei til psykiatrisk tvangsbehandling gjennom forhåndserklæringer...
Ulrik Fredrik Malt
21.08.2017
Malt mener at «kriteriene for å vurdere effekten av et medikament kan varieres etter behov» skriver Gjerden. Det er en underlig anførsel. Ved behandling av ikke-bipolare depresjoner med medikasjon (...
Ulrik Fredrik Malt
06.06.2017
Antidepressive legemidler har ingen klinisk meningsfull effekt hevder Morten Svendsen Næss i Tidsskriftet nr. 9/2017. Hvis noen blir bedre ved behandling med SSRI er det fordi «pillene ikke fratok...
Ulrik Fredrik Malt
26.06.2017
Antidepressive legemidler har ingen klinisk meningsfull effekt, hevder M.S. Næss. Hvis noen blir bedre ved behandling med slike, er det fordi «pillene ikke fratok pasienten muligheten til å bli bedre...
Ulrik Fredrik Malt
02.05.2017
Ketil Lund mener at tvangsmedisinering må forbys. Hovedbegrunnelsen er at effekten av behandlingen, i praksis antipsykotiske legemidler, er tvilsom og i alle fall mer skadelig enn gagnlig. Han mener...
Ulrik F. Malt
02.05.2017
Det er uvanlig at tidsskriftets redaktør bevilger seg selv spalteplass til å fremme egne synspunkter på det historiske, filosofiske og vitenskapelige grunnlaget for et fagområde, slik K. Slagstad...
Ulrik Fredrik Malt
30.03.2017
Karsten Hytten diskuterer etikken ved fjerndiagnostikk ( 1 ). Temaet er viktig og fortjener refleksjon, men det er nødvendig å nyansere betegnelsen fjerndiagnostikk. Innen medisinen regnes tentativ...
Ulrik F. Malt
09.09.2004
Kombinasjonen av psykoterapi og antidepressive legemidler er mer effektiv behandling enn antidepressive legemidler alene. En metaanalyse av 16 randomiserte kontrollerte behandlingsstudier inkluderte...