Ulla Romild

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulla Romild

Ottar Bjerkeset, Ulla Romild, Hege S. Haugdahl, Magne Nylenna
06.05.2011
Turnustiden skal sikre en best mulig overgang fra studenttilværelsen til legegjerningen med stort og selvstendig ansvar. Den faglige kvaliteten av turnustjenesten følges opp gjennom Turnusrådet, som...