Ulf R. Dahle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulf R. Dahle

Ulf R. Dahle, Fernanda C. Petersen
19.02.2004
Kinesiske myndigheter skal nå slakte ned desmerkatter av frykt for spredning av SARS-viruset. Dette kan være en forhastet beslutning. Bevisene for at desmerkatten er opphav til smitten er ikke...
Ulf R. Dahle, Per Sandven, Einar Heldal, Dominique A. Caugant
10.03.2002
Basert på artikkel publisert i Journal of Clinical Microbiology (13) I perioden 1994 – 98 utviklet mellom 205 og 244 personer tuberkulose i Norge hvert år. Dette gav en insidens på 4,7 – 5,5 per 100...
Ulf R. Dahle, Astrid Louise Wester, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord
21.08.2012
Forekomsten av infeksjoner med multiresistente, karbapenemresistente gramnegative bakterier øker, også i Norge. Behandlingsmulighetene begrenser seg til kombinasjoner av eldre antibiotika med usikker...
Ulf R. Dahle
27.03.2012
Fra India er det nylig rapportert om tilfeller av totalresistent tuberkulose. Funnene er benektet av indiske myndigheter og ikke endelig bekreftet. Men det er ingen tvil om at dagens situasjon gir...