Tuva Kolstad Hertzberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tuva Kolstad Hertzberg

Tuva Kolstad Hertzberg, Reidar Tyssen, Helge Skirbekk, Karin Isaksson Rø
09.09.2019
Takk for tilbakemelding. Når det gjelder forskjell i arbeidssituasjonen mellom kohortene, fant vi at den yngre kohorten jobbet kortere arbeidsuke og rapporterte oftere deltidsjobb 10 år etter studiet...