Tuva Elisabeth Wyller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tuva Elisabeth Wyller

Torgeir Bruun Wyller, Tuva Elisabeth Wyller
25.03.2010
Schaffalitzky de Muckadell, OB Haunsø, S Vilstrup, H Medicinsk kompendium 17. utg. 2 989 s, tab, ill, 2 bd. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2009. Pris DKK 3 995 ISBN 978-87-17-03933-9 «...