Turid Mannsåker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Turid Mannsåker (f. 1946) er spesialist i medisinsk mikrobiologi og har vært leder for nasjonalt referanselaboratorium for mykobakterier ved Folkehelseinstituttet. Hun har deltatt i alle deler av arbeidet med artikkelen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Divisjon for smittevern

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Artikler av Turid Mannsåker
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media