Truls W. Gedde-Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Truls W. Gedde-Dahl

Truls W. Gedde-Dahl
20.02.2001
Tidligere har man i denne spalten foreslått styrking (1) eller maktstyrking (2) som norske ord for ”empowerment”. I tråd med tankegangen der vil jeg foreslå ”mestringsstyrking”. Siden dette til tider...
Truls W. Gedde-Dahl, Ruth Nesje
10.08.2001
En modell for Lokale grupper som verktøy for kvalitetssikring i kommunehelsetjenesten, omtalt av Johnny Mjell & Per Hjortdahl i Tidsskriftet nr. 14/2001 (1), viste seg dessverre ikke helt...
Truls W. Gedde-Dahl, Per Wium
20.05.2001
I Tidsskriftet nr. 19/2000 står det tre artikler fra Bergen om hva slags konsultasjonsprosedyre leger trenger å øve ferdighet i (1 – 3). Det siste ordet i to av overskriftene viser at modellen er...
Truls W. Gedde-Dahl
30.11.2000
Omkring 1985 innrømmet mange at fremgangsmåtene i u-landsarbeidet til da ikke hadde gitt særlig gode resultater. Denne erkjennelsen startet en metodologisk utvikling der bare det som virket i praksis...