Trude Rath Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Trude Rath Olsen (f. 1960) er spesialist i barnesykdommer og overlege. Hun har vært styremedlem i Barnenevrologisk interessegruppe, medlem og leder i arbeidsutvalget for barnehabilitering, leder i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for prioriteringsveilederen for barnehabilitering og er nå norsk representant til styret i Nordisk barnenevrologisk forening. Hun har bidratt med idé, skrev førsteutkastet etter omfattende litteratursøk, har deltatt i manusbearbeidingen, supplert med referanser og har godkjent siste versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Spesialsykehuset for epilepsi – SSE

Oslo universitetssykehus

og

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Artikler av Trude Rath Olsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media