Trude Mittet

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Trude Mittet er sykepleier, MBA og avdelingssjef ved Ortopedisk operasjonsavdeling, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital. Hun har også videreutdanning i operasjonssykepleie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Artikler av Trude Mittet
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media