Trude D. Skorge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Trude Duelien Skorge (f. 1973) er lege i spesialisering ved Yrkesmedisinsk avdeling og har en ph.d. i lungeepidemiologi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Yrkesmedisinsk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Trude D. Skorge
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media