Trond Trætteberg Serkland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Trætteberg Serkland

Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg
04.11.2019
Vi takker Jørgen Bramness og Vigdis Vindenes for en velskrevet kommentar til vårt innlegg i Språkspalten, og deres tilslutning til at «medisinsk cannabis» er et problematisk uttrykk. Kommentaren...
Ingrid Anna Teigen, Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Jon Andsnes Berg
23.09.2019
Today, a small but growing number of patients in Norway are prescribed cannabinoids for medical use. Despite the large focus on their potential as medicines, there is limited scientific knowledge...
Ingrid Anna Teigen, Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Jon Andsnes Berg
23.09.2019
I dag får et lite, men økende antall norske pasienter forskrevet cannabinoider til medisinsk bruk. Til tross for stor oppmerksomhet rundt potensialet som legemidler er det begrenset vitenskapelig...
Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg
27.08.2019
Uttrykket medisinsk cannabis er mye brukt, men det kan være direkte misvisende. Vi anbefaler en mer presis terminologi. Cannabis sativa. Illustrasjon: Florilegius / NTB Scanpix Cannabisprodukter til...
Trond Trætteberg Serkland, Ilah Le Nygaard, Elena Kvan, Joachim Frost, Lena Aronsen, Sigrid Narum, Tormod Bjånes
09.11.2018
An overview is now available of instances where laboratories should immediately alert clinicians to deviating pharmacological test results when the patient’s life and health may be at risk. In...
Trond Trætteberg Serkland, Ilah Le Nygaard, Elena Kvan, Joachim Frost, Lena Aronsen, Sigrid Narum, Tormod Bjånes
01.11.2018
Det foreligger nå en oversikt over når laboratoriet umiddelbart bør varsle klinikeren om avvikende farmakologiske prøvesvar der pasientens helse og liv kan stå i fare. I enkelte tilfeller rekvireres...
Trond Trætteberg Serkland
03.09.2018
Heinz Luellmann, Klaus Mohr, Lutz Hein Color Atlas of Pharmacology 5. utg. 444 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2017. Pris EUR 45 ISBN 978-3-13-241065-7 Dette er den femte engelske utgaven av...
Trond Trætteberg Serkland
05.08.2014
Ofstad, Jarle Legen før og nå Faget, litteraturen og forbrytelsen. 432 s, tab. Oslo: Arneberg Forlag, 2014. Pris NOK 349 ISBN 978-82-8220-072-1 Jarle Ofstad er pensjonert overlege i nefrologi og...