Trond Tjerbo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Tjerbo

Trond Tjerbo, Kari J. Kværner, Grete Botten, Olaf Gjerløw Aasland
22.09.2005
Helse- og omsorgsdepartementet har lagt opp til løpende evaluering av fastlegeordningen i regi av Norges forskningsråd. Data innhentes bl.a. gjennom spørrerundersøkelser. En høy svarandel gir større...
Kari J. Kværner, Trond Tjerbo, Grete Botten, Olaf Gjerløw Aasland
20.10.2005
Innføringen av fastlegereformen 1. juni 2001 ( 1 ) og statlig overtakelse av sykehus januar 2002 ( 2 ) førte med seg endringer i organisering og finansiering av allmennlege- og...