Trond Oskar Aamo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Oskar Aamo

Anne Taraldsen Heldal, Trond Oskar Aamo, Joachim Frost
02.01.2020
En kvinne i 40-årene fikk forskrevet opioider i forbindelse med et operativt inngrep. Forskrivningen eskalerte i etterkant til enorme doser som viste seg å skape utfordringer i det videre...
Trond Oskar Aamo, Olav Spigset, Lars Slørdal, Jon Lamvik
24.06.2019
Hans Cato Guldberg døde den 25. mars 2019 etter lengre tids sykdom, 84 år gammel. En bauta innenfor farmakologi, medisinsk forskningsetikk og ledelse er borte. Hans Cato ble født på Røros. Han tok...
Roar Dyrkorn, Ragnhild Bergene Skråstad, Trond Oskar Aamo
11.02.2019
Fosfatidyletanol (PEth) er en markør for alkoholinntak over tid. I vurdering av helsekrav i førerkortsaker bør man ikke støtte seg til én enkelt PEth-analyse eller denne markøren alene...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
25.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
13.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...
Valborg Helseth, Tone Lykke-Enger, Trond Oskar Aamo, Jon Johnsen
04.05.2005
Personer med psykiske sykdommer bruker rusmidler i større omfang enn den generelle befolkningen ( 1  –  3 ). En stor amerikansk undersøkelse fra 1980-årene viste en livstidsforekomst av rusmisbruk...