Trond Nordseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Nordseth

Conrad Arnfinn Bjørshol, Bjørn Jamtli, Jo Kramer-Johansen, Helge Myklebust, Steinar Olsen, Trond Nordseth, Sven Mollekleiv, Siw Lilly Osmundsen, Jan Erik Nilsen, Hans Morten Lossius
09.09.2019
Training in first aid has a long tradition in Norway. We believe that survival after time-critical events outside hospital can be further improved through systematic training. Illustration: Helene...
Trond Nordseth
23.09.2019
Jordmor Ellen Blix adresserer heller ikke denne gangen de viktige kliniske problemstillingene rundt hjemmefødsler som jeg tar opp. Et primært ankepunkt fra Blix er at det i studier ikke vises...
Conrad Arnfinn Bjørshol, Bjørn Jamtli, Jo Kramer-Johansen, Helge Myklebust, Steinar Olsen, Trond Nordseth, Sven Mollekleiv, Siw Lilly Osmundsen, Jan Erik Nilsen, Hans Morten Lossius
09.09.2019
Førstehjelpsundervisning har lange tradisjoner i Norge. Vi tror overlevelsen ved tidskritiske hendelser utenfor sykehus kan bli enda bedre gjennom systematisk opplæring. Illustrasjon: Helene Brox...
Trond Nordseth
19.08.2019
Planlagte hjemmefødsler har lav sannsynlighet for alvorlige komplikasjoner. Men om de inntrer, er mulighetene for å håndtere dem svært begrensede. Foreslåtte nedleggelser av fødeavdelinger flere...
Trond Nordseth, Eirik Skogvoll, Sven Erik Gisvold
17.11.2005
Spesialiteten anestesiologi omfatter narkose, intensivmedisin, smertebehandling og akuttmedisin ( 1 ). Kjernevirksomheten for faget i sykehus er anestesi ved operative inngrep og intensivmedisinsk...
Inga Skogvold Rygg, Heidi Heitmann Viken, Trond Nordseth
23.08.2016
Feiring en hel uke til ende kulminerte i et storslått jubileumsball da linjeforeningen MF Placebo fylte 40 år. Frivilligheten står sterkt i Norges beste studentby. I forbindelse med 40-årsmarkeringen...
Petter Vanke, Trond Nordseth, Jan P. Loennechen, Dagmar Heinke Mostad, Terje Skjærpe, Olav F.M. Sellevold
14.01.2010
Akutt sirkulasjonsstans er utfordrende både diagnostisk og terapeutisk. Vi presenterer her en kasuistikk som omhandler en ung dyspneisk pasient som utviklet sirkulasjonsstans, med behov for langvarig...
Trond Nordseth
10.12.2013
To årtier med klangfull og bejublet mannssang ved medisinstudiet i Trondheim er tilbakelagt. Prognosen quoad vitam er fortsatt sterk og god. Mannskoret Foetus ex Ore i Hallgrímskirkja, Reykjavík...