Trond K. Haugstvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond K. Haugstvedt

Trond K. Haugstvedt, August Bakke
09.12.2014
Vendil Vatne Vendil Vatne ble født 13.7. 1956 og døde 17.9. 2014. Hun kom fra Førde og Haraldsplass til Haukeland universitetssykehus i 1989. Hennes ønske var å ha en bred kirurgisk utdanning som...