Trond F. Aarre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond F. Aarre

Trond F. Aarre
26.06.2018
It is by no means certain that neuroscience will be the rescuer of psychiatry. The discipline will probably benefit from also keeping open other perspectives on how human experiences lead to problems...
Trond F. Aarre
26.06.2018
Det er ikkje så sikkert at det er nevrovitskapen som vil berge psykiatrien. Faget vil truleg stå seg på samstundes å halde fast på andre perspektiv på korleis menneskelege røynsler fører til plager...
Trond F. Aarre
18.09.2017
Marianne Mjaaland Tvang og tvil En innsideberetning fra norsk psykiatri. 351 s. Oslo: Kagge forlag, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-1969-8 Dette er ei bok som mange vil late seg rive med av, ei...