Trond Engjom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gastroenterologisk seksjon

Medisinsk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Han har bidratt med idé, litteratursøk, litteraturutvelgelse og utarbeiding av manus.

Trond Engjom (f. 1972) er spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer og overlege.

Artikler av Trond Engjom
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media