Trond Engjom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Engjom

Trond Engjom, Anne Waage, Dag Hoem, Jan Magnus Kvamme, Truls Hauge, Georg Dimcevski
05.02.2018
Kronisk pankreatitt er en kompleks sykdom når det gjelder etiologi, sykdomsforløp og symptomer. Konsekvensen for pasienten er nedsatt livskvalitet, smerter og ernæringssvikt. Sykdommen er...
Trond Engjom, Odd Kildahl-Andersen
31.01.2008
Hypernatremi er en vanlig problemstilling i en indremedisinsk avdeling. Vi presenterer en kasuistikk med en aldersdement kvinne som ble funnet bevisstløs i sitt hjem. Ved innleggelsen ble det målt et...
Trond Engjom, Kristin Kampevold Larsen, Oddbjørn Hove, Odd Helge Gilja
26.08.2010
Ødemer og hypoalbuminemi er en vanlig problemstilling i en indremedisinsk avdeling. Vi presenterer sykehistorien til en ung, tidligere frisk mann som ble innlagt pga. akutt oppståtte ødemer og...
Trond Engjom, Kristoffer Brodwall, Hilde Marie Engjom, Kristine Mørch
22.01.2013
Samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus og Mnazi Mmoja sykehus på Zanzibar har pågått i flere år. Leger og sykepleiere fra Bergen har nå reist til Zanzibar, og...
Trond Engjom, Odd Helge Gilja, Gunnar Nysæter
11.08.2015
Etiopia har svært begrenset tilgang på helsepersonell. Etter flere år med fallende antall leger ansatt i offentlige sykehus, ble det satt inn ressurser for å øke kapasiteten for grunnutdanning av...