Tron Anders Moger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tron Anders Moger

Jan Stang, Jens Moe, Inge Arne Teigset, Bjørn Østberg, Tron Anders Moger
26.06.2003
Oslo fengsel (tidligere navn Oslo kretsfengsel) har 350 plasser for domfelte og varetektsinnsatte menn. 1 500 – 1 800 fengsles per år, hvorav ca. 70 % går til varetekt. Innsatte i fengselet har...
Terje P. Hagen, Tor Iversen, Tron Anders Moger
15.03.2016
Quality-based funding or pay-for-performance of the Norwegian hospital sector was introduced on 1 January 2014, meaning that a proportion of the budgets of the regional health authorities is made...
Terje P. Hagen, Tor Iversen, Tron Anders Moger
03.05.2016
Takk til Jon Helgeland & Hanne Narbuvold for kommentarer som vi i hovedsak er enige i. Vi vil likevel legge til to momenter. Forfatterne gjør for det første et poeng av at en kun skal justere «...
Terje P. Hagen, Tor Iversen, Tron Anders Moger
15.03.2016
Kvalitetsbasert finansiering i sykehussektoren i Norge ble iverksatt fra 1. januar 2014 og innebærer at en andel av de regionale helseforetakenes budsjetter gjøres avhengig av kvaliteten på...