Trine Tegdan Moholdt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine Tegdan Moholdt

Trine Tegdan Moholdt
15.02.2007
Mæland, JG. Helhetlig hjerterehabilitering 2. utg. 158 s, tab, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2006. Pris NOK 298 ISBN 82-7 634-715-0 Målgruppen er leger, fysioterapeuter, sykepleiere og andre...