Trine Prescott

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine Prescott

Ida W. Sørensen, Trine Prescott, Cecilie F. Rustad, Ellen Ø. Blinkenberg, Charlotte von der Lippe
10.02.2020
Ny DNA-sekvenseringsteknologi, såkalt nestegenerasjonssekvensering, har gjort det mulig å sekvensere alle genene til en person samtidig. Genpaneltesting har gitt mange pasienter en årsaksdiagnose, og...
Trine Prescott
27.09.2016
Should healthy children be tested for genetic disease predisposition? Imagine the following scenario: A six year old girl is diagnosed with thrombocytopenia after an unusually severe nosebleed. As a...
Trine Prescott
27.09.2016
Skal friske barn testes for genetisk sykdomsdisposisjon? Vi tenker oss følgende situasjon: En seks år gammel jente får påvist trombocytopeni etter en uvanlig stor neseblødning. Som nyfødt hadde hun...
Karen Helene Ørstavik, Trine Prescott
28.08.2008
Tverrgående furer distalt på fingertuppene er sett hos tre barn med sjeldne, beslektede syndromer. Dette tegnet kan komme til nytte i diagnostikk av sjeldne syndromer. Horisontale furer på...
Trine Prescott
20.08.2013
Several rare congenital syndromes can soon be diagnosed more rapidly than before. New sequencing technology makes it possible to analyse a selection of, or all, our 22 000 genes simultaneously. We...
Trine Prescott
20.08.2013
Flere sjeldne medfødte syndromer vil snart kunne diagnostiseres raskere enn før. Ny sekvenseringsteknologi gjør det mulig å undersøke et utvalg av eller alle våre 22 000 gener samtidig. Vi står foran...