Trine Moholdt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine Moholdt

Trine Moholdt, Erik Ekker Solberg
25.06.2019
We should put more emphasis on physical activity as cardioprotective treatment. Regular physical exercise provides wide-ranging benefits and affects virtually all of the body’s organ systems (...
Trine Moholdt, Erik Ekker Solberg
24.06.2019
Vi bør legge mer vekt på fysisk aktivitet som forebyggende hjertemedisin. Regelmessig fysisk trening gir vidstrakte gevinster og påvirker så å si alle organsystemer i kroppen ( 1 ). Trening er derfor...