Trine Bjørner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine Bjørner

Trine Bjørner
16.10.2017
Jørgen G. Bramness, Tom Vøyvik Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner 208 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-02628-2 Presentasjonen av forfatterne bringer...
Christian Hall, Trine Bjørner, Haavard Martinsen, Knut Stavem, Ragnar Weberg
19.04.2007
Ordet «epikrise» stammer fra gresk og betyr «bedømming» eller «etterbetraktning». Kunnskapsforlagets store norske leksikon har denne definisjonen: «Kort, sammenfattende fremstilling av et...
Trine Bjørner
17.01.2008
Totalforbruket av sovemedisiner i Norge er stort, og forskrivningen er ofte basert på skjønn.Har norske leger nok kunnskap om søvn og hypnotika? Forbruket av sovemidler har de siste ti årene vært...
Trine Bjørner
05.02.2004
Ved en reseptregistreringsundersøkelse fra samtlige apotek i Oslo og Akershus i en tomånedersperiode ble det påvist store variasjoner i legers forskrivning av vanedannende medikamenter (...
Lillebeth Larun, Trine Bjørner, Atle Fretheim, Kjetil G. Brurberg
15.03.2016
In 2014, there were approximately 220 000 persons with known diabetes mellitus in Norway ( 1 ). Of these, 80 – 90 % had type 2 diabetes. The vast majority are followed up in the primary health...
Trine Bjørner
08.01.2013
Årsaker til sykmelding er avhengig av flere forhold enn helse. Fastlegene har en vanskelig forvaltningsrolle. Dette bør frem i samfunnsdebatten Sykmelding skrives oftest ut av fastlege og regnes som...
Trine Bjørner, Ingunn Fride Tvete, Ivar Aursnes  †, Tor Skomedal
29.10.2013
Benzodiazepiner og z-hypnotika (zopiklon og zolpidem) forskrives vesentlig i allmennpraksis ( 1 ). Nær halvparten av pasienter innlagt i psykiatriske og somatiske sykehus får også...
Trine Bjørner, Tayyaba Anwar, Wenche Rødseth Brede, Peter Hemmersbach, Lars Slørdal
10.02.2015
En mann i 40-årene med langvarige ryggsmerter kom til konsultasjon sammen med sin kone. Hun syntes at mannen hadde endret utseende i løpet av de siste månedene. En mann i 40-årene, som opprinnelig...
Lillebeth Larun, Trine Bjørner, Atle Fretheim, Kjetil G. Brurberg
15.03.2016
I 2014 var det rundt 220 000 personer med kjent diabetes mellitus i Norge ( 1 ). Av disse hadde 80 – 90 % diabetes type 2. De aller fleste blir fulgt opp i primærhelsetjenesten ( 2 ). Norsk selskap...