Tove Skarbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tove Skarbø

Tori Flaatten Halvorsen, Elin Olaug Rosvold, Birgit Johanne Rydså, Tove Skarbø, Ole Rikard Haavet
11.11.2014
An eating disorder is a mental illness in which the sufferer’s daily life is dominated by thoughts and behaviour associated with food, weight and the body ( 1 ). The most common symptoms of an eating...
Tori Flaatten Halvorsen, Ole Rikard Haavet, Birgit Johanne Rydså, Tove Skarbø, Elin Olaug Rosvold
11.11.2014
In 2002, a general practitioner (GP) had an average of ten patients with an eating disorder requiring treatment on his/her list – one with anorexia and nine with bulimia ( 1 ). More recent...
Tori Flaatten Halvorsen, Elin Olaug Rosvold, Birgit Johanne Rydså, Tove Skarbø, Ole Rikard Haavet
11.11.2014
En spiseforstyrrelse er en psykisk sykdom der den sykes hverdag domineres av tanker og atferd knyttet til mat, vekt og kropp ( 1 ). De vanligste spiseforstyrrelsessymptomene er: inntak av for lite...
Tori Flaatten Halvorsen, Ole Rikard Haavet, Birgit Johanne Rydså, Tove Skarbø, Elin Olaug Rosvold
11.11.2014
En fastlege hadde i 2002 i gjennomsnitt ti behandlingstrengende pasienter med spiseforstyrrelse på sin liste – én med anoreksi og ni med bulimi ( 1 ). Nyere epidemiologiske studier gir ikke...