Torunn Fiskerstrand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torunn Fiskerstrand

Gunnar Houge, Torunn Fiskerstrand, Nina Øyen
28.08.2003
Tidsskriftet nr. 12/2003 inneholder en interessant oversiktsartikkel om svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi ( 1 ). Forfatterne mener at fostervannsprøve, det vil si undersøkelse på alfa-...
Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
The assessment of rare congenital neuromuscular disorders can be difficult. Although muscle biopsy and neurophysiological investigations provide important information, it may be genetic tests that...
Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
The assessment of rare congenital neuromuscular disorders can be difficult. Although muscle biopsy and neurophysiological investigations provide important information, it may be genetic tests that...
Torunn Fiskerstrand
03.11.2015
Gene-panel tests and mapping of all human genes with next-generation sequencing are now part of routine diagnostic practice. These are the primary tools of personalised medicine. Are Norwegian...
Torunn Fiskerstrand
18.11.2010
Mutasjoner i ABHD12 er årsak til en sjelden nevrodegenerativ sykdom, viser ny norsk forskning. I 2009 beskrev vi en sjelden nevrodegenerativ sykdom som likner Refsums sykdom og som har fått...
Kristoffer M. Brodwall, Pétur B. Júlíusson, Robert Bjerknes, Randi Hovland, Torunn Fiskerstrand
09.08.2011
Dersom man mistenker en udiagnostisert genetisk tilstand, kan det ofte være hensiktsmessig å rådføre seg med en genetiker. I utvalgte tilfeller vil det være indisert med genetisk testing for å...
Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
Utredning av sjeldne medfødte nevromuskulære sykdommer kan være vanskelig. Selv om muskelbiopsi og nevrofysiologisk utredning gir viktig informasjon, kan det være genetiske undersøkelser som gir...
Torunn Fiskerstrand
03.11.2015
Kartlegging av alle menneskets gener med dypsekvensering og genpaneltester tilbys nå i diagnostisk rutine. Dette er hovedverktøy for persontilpasset medisin. Er norske leger forberedt på å håndtere...