Torunn Fiskerstrand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Torunn Fiskerstrand (f. 1965) er dr.philos., overlege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved Haukeland universitetssykehus. Hun er leder av Norsk forening for medisinsk genetikk.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: Torunn.fiskerstrand@helse-bergen.no

Artikler av Torunn Fiskerstrand
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media