Tormod Karlsen Bjånes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tormod Karlsen Bjånes

Silja Skogstad Tuv, Tormod Karlsen Bjånes, Kristin Nordal
26.10.2020
En gentest før oppstart av behandling med fluoropyrimidiner kan redusere risikoen for alvorlig toksisitet. Fluoropyrimidiner brukes i behandling av flere kreftformer, blant annet kolorektal-, hode/...
Tormod Karlsen Bjånes, Jon Andsnes Berg, Arne Helland, Andreas Austgulen Westin
25.02.2019
Testing for drugs of abuse is a complex task, and pitfalls abound. The Norwegian Association of Clinical Pharmacology is now launching a series of educational videos to disseminate fundamental...
Tormod Karlsen Bjånes, Jon Andsnes Berg, Arne Helland, Andreas Austgulen Westin
25.02.2019
Rusmiddeltesting er komplisert, og fallgruvene er mange. Norsk forening for klinisk farmakologi lanserer nå en serie informasjonsvideoer for å formidle grunnleggende kunnskap om temaet. Figur 1...
Andreas Austgulen Westin, Tormod Karlsen Bjånes
22.09.2015
The Norwegian Laboratory Coding System is a new, shared coding system which will ensure that all Norwegian laboratories use identically worded names and analysis codes for requisitions and results of...
Tormod Karlsen Bjånes, Andreas Austgulen Westin
21.04.2015
Until recently, no nationwide overview of the clinical pharmacological analyses (i.e therapeutic drug monitoring and testing for drugs-of-abuse) that are undertaken in Norwegian laboratories has been...
Tormod Karlsen Bjånes
04.03.2011
Ved parenteral administrasjon av legemidler kan lokale bivirkninger i sjeldne tilfeller være alvorlige og overskygge de tilsiktede behandlingseffektene. Hvordan kan slike bivirkninger forebygges og...
Tormod Karlsen Bjånes, Geir Thue
29.10.2013
I preparatomtaler godkjent av Legemiddelverket bes leger til stadighet om «å utvise forsiktighet». Hvordan skal vi forholde oss til dette uttrykket? Illustrasjonsfoto NTB scanpix En erfaren...
Tormod Karlsen Bjånes, Andreas Austgulen Westin
21.04.2015
Inntil nå har det ikke eksistert noen landsomfattende oversikt over hvilke legemiddel- og rusmiddelanalyser som utføres ved norske laboratorier. Nå lanseres Farmakologiportalen, fagmiljøets egen...
Andreas Austgulen Westin, Tormod Karlsen Bjånes
22.09.2015
Norsk laboratoriekodeverk er et nytt felles kodeverk som skal sikre at alle norske laboratorier benytter likelydende navn og analysekoder ved rekvirering og svar på laboratorieundersøkelser. Norsk...