Tormod Bjerkeset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tormod Bjerkeset

Tormod Bjerkeset
15.03.2007
I dette nummeret av Tidsskriftet presenterer og diskuterer Lambrecht og Trondsen en 57-årig mann med alvorlig kardiovaskulær sykdom som ble lagt inn med kolikkpregede, lave abdominalsmerter og som...
Tormod Bjerkeset, Steinar Havik, Knut-Erik Moen Aune, Arne Rosseland
08.06.2006
Ca. to tredeler av alle som legges inn i en generell kirurgisk avdeling, er øyeblikkelig hjelp-pasienter, og en stor del av disse er pasienter med akutte buksmerter. Vanlige årsaker til akutte...
Tormod Bjerkeset, Knut Skreden, Tom-Harald Edna, Hanne Tøndel*
10.03.2002
Akutt pankreatitt er en fryktet komplikasjon til gallesteinssykdommen og forekommer hos 6 – 8 % av pasienter med symptomatisk gallestein. Både forekomst og alvorlighetsgrad av pankreatitt er angitt å...
Tormod Bjerkeset, Tom-Harald Edna, Knut Skreden, Hanne Tøndel*
10.05.2002
Akutt pankreatitt er en relativt hyppig lidelse med økende innsidens (1). Insidensen angis i USA til å være 27 per 100 000 i aldersgruppen 15 – 44 år og hele 50 per 100 000 hos pasienter over 65 år (...
Tormod Bjerkeset, Lars Gunnar Johnsen*, Leif Kibsgaard, Paul Fuglesang
30.06.2005
Rygglidelser er et tiltakende samfunnsmessig problem og er i de vestlige land ansvarlig for mer enn 10 % av det samlede sykefravær ( 1 ). Ryggsmerter av forskjellig genese rammer så godt som alle...
Tormod Bjerkeset
25.08.2005
Fredrik Hesselberg døde 77 år gammel 15.2. 2005 etter langvarig, alvorlig sykdom. Han ble født i Saltdal 16.4. 1927, men tilbrakte de fleste barne- og ungdomsårene i Meldal. Sin medisinske...