Tormod Aarlott Digre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tormod Aarlott Digre (f. 1978) er registerkoordinator i Norsk hjerteinfarktregister. Han har bakgrunn som sykepleier fra Hjertemedisinsk avdeling. Han har bidratt til tolking av data, utarbeiding/revisjon og godkjenning av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Norsk hjerteinfarktregister

St. Olavs hospital

Kardiologisk avdeling

Artikler av Tormod Aarlott Digre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media