Torkil Berge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torkil Berge

Torkil Berge, Ellen Østberg
14.12.2020
Samtaler om barnas situasjon med foreldre som er deprimerte, er noen av de viktigste samtalene man kan ha som behandler, ikke minst i forebyggende øyemed. Foreldrerollen er en av de mest krevende...
Torkil Berge, Bente Bull-Hansen, Erik Ekker Solberg, Else Resser Heyerdahl, Kjetil Nordbø Jørgensen, Leif Erik Vinge, Marit Aarønæs, Erik Øie, Ingrid Hyldmo
08.10.2019
Symptoms of depression and anxiety are common in patients with cardiac disease ( 1 , 2 ). Depressive symptoms are associated with increased mortality ( 3 ), reduced quality of life ( 4 ), increased...
Torkil Berge, Bente Bull-Hansen, Erik Ekker Solberg, Else Resser Heyerdahl, Kjetil Nordbø Jørgensen, Leif Erik Vinge, Marit Aarønæs, Erik Øie, Ingrid Hyldmo
07.10.2019
Symptomer på depresjon og angst er utbredt ved hjertesykdom ( 1 , 2 ). Depressive symptomer er forbundet med økt dødelighet ( 3 ), redusert livskvalitet ( 4 ), økt bruk og økte kostnader av...
Torkil Berge, Kjersti Sunniva Bjøntegård, Petter Ekern, Martin Furan, Nils Inge Landrø, Grete J. Sølvberg Larsen, Kåre Osnes, Inger Selvaag, Anne Helene Vedlog
21.08.2018
Coercive mental health care is an exception to the fundamental principle that examination and treatment should be voluntary. In Norway, patient self-determination and autonomy are enshrined in the...
Torkil Berge, Kjersti Sunniva Bjøntegård, Petter Ekern, Martin Furan, Nils Inge Landrø, Grete J. Sølvberg Larsen, Kåre Osnes, Inger Selvaag, Anne Helene Vedlog
21.08.2018
Bruk av tvang overfor pasienter i psykisk helsevern er et unntak fra grunnprinsippet om at undersøkelse og behandling skal være frivillig. Pasientens medbestemmelse og autonomi er forankret i pasient...
Grete Jorunn Sølvberg Larsen, Torkil Berge
08.04.2011
It is unrealistic to expect stable motivation for change among patients with a dual diagnosis. They need help with both substance abuse and mental disorders even though they continue their substance...
Grete Jorunn Sølvberg Larsen, Torkil Berge
08.04.2011
Det er urealistisk å forvente stabil motivasjon for endring hos pasienter med dobbeltdiagnose. De må få hjelp med den psykiske lidelsen selv om de fortsetter å ruse seg, eller ruslidelsen selv om de...
Petter Ekern, Øyvind Andresen Bjertnæs, Torkil Berge, Ingeborg Strømseng Sjetne, Per Johan Askim
15.05.2012
Fastlegen er ofte involvert i behandlingen av pasienter med psykiske lidelser. Faglig trygghet kan styrkes gjennom deltakelse i faste tverrfaglige møter med kjente kolleger og en erfaren psykiater/...