Torkel Steen*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torkel Steen*

Torkel Steen
28.09.2020
Kvalitetsovervåkning er nøkkelen til god pasientsikkerhet. «Personvern» må ikke stå i veien. Nyman og medarbeidere har studert hvordan det gikk med pasientene som fikk implantert hjertestarter (...
Torkel Steen
13.01.2020
I Tidsskriftet nr. 16/2019 beskriver Ihle-Hansen og medarbeidere en ung mann som hadde hatt et bevissthetstap og fikk påvist epilepsi pga. strukturelle forandringer i hjernen ( 1 ). Til tross for...
Torkel Steen*, Joan Kristina Totlandsdal, Jan Fredrik Andresen
20.11.2000
En lege skal være varsom, nøyaktig og objektiv ved utstedelse av legeattest (1). Det kan være vanskelig, særlig når korrekt konklusjon ikke er slik pasienten hadde ønsket. Helseattest for førerkort m...
Torkel Steen
03.11.2015
Odd Kvamme har et tankevekkende innlegg om Praksiskonsulentordningen (PKO) i Tidsskriftet nr. 16/2015 ( 1 ). Tankevekkende fordi jeg som sykehuslege i de 20 årene ordningen har eksistert, aldri har...