Torkel Steen*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Torkel Steen er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og dr. med. Han er overlege ved Pacemaker- og ICD-senteret, Hjerteavdelingen, Oslo universitetssykehus Ullevål, Han er tidligere leder for Norsk pacemakerregister og er nå prosjektleder for et nytt, interregionalt behandlingsregister for pacemaker og hjertestarterimplantasjon i regi av Helse Sør-Øst.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Torkel Steen*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media