Torkel Bache

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torkel Bache

Torkel Bache
30.03.2001
På begynnelsen av 1900-tallet var det mange ulykker forbundet med skogsdrift. Legen måtte ut i skogen for å behandle hoggskader, skader etter fall og forfrysninger. Skadene som tømmerhoggerne pådrog...
Torkel Bache
10.11.2000
Poliomyelitt har forekommet siden oldtiden (1), men har vært lite omtalt. I 1840 kom den tyske ortopeden Jakob von Heine (1799 – 1879) med den første systematiske beskrivelse av et sykdomsbilde som...