Toril Skandsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

NTNU

og

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

St. Olavs hospital

Forfatterbidrag: innspill til innholdet og utarbeiding av manus.

Toril Skandsen er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, professor og overlege.

Artikler av Toril Skandsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media