Toril Rannestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Toril Rannestad

Toril Rannestad
20.02.2002
Målet med forskningsprosjektet var å kartlegge kvinners selvopplevde helse, livskvalitet og symptomer både før og etter hysterektomi. Studien hadde en eksperimentell longitudinell design, bestående...