Torhild Warncke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torhild Warncke

Ulf E. Kongsgaard, Kristine Fischer, Tor Erlend Pedersen, Ida Rashida Khan Bukholm, Torhild Warncke
20.12.2016
The Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE) is a government agency under the Ministry of Health and Care Services. It was established in 1988 as an interim provision, and became part of...
Ulf E. Kongsgaard, Kristine Fischer, Tor Erlend Pedersen, Ida Rashida Khan Bukholm, Torhild Warncke
20.12.2016
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Den ble opprettet i 1988, som en midlertidig ordning, og lovfestet ved at pasientskadeloven trådte i...
Torhild Warncke
20.09.2011
Bennet, Michael I. Neuropathic pain 2. utg. 204 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 15 ISBN 978-0-19-956367-8 Målgruppen er klinikere i primærhelsetjenesten og i sykehus som...
Ellen Jørum, Torhild Warncke
27.11.2012
En lav andel av Norges befolkning får analgetika på blåresept. Pasienter med kronisk ikke-malign smerte får i dag ikke den behandling de har krav på, samtidig som bruken av opioider ikke er adekvat I...
Ellen Jørum, Torhild Warncke, Kristin Ørstavik
22.01.2013
Utføring av termotest. Temperaturen på termoden endres og pasienten trykker på en knapp når han kjenner den sansekvaliteten som etterspørres. Figuren illustrerer testing på høyre forfot. Her er høyre...