Torfinn Støve Madssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torfinn Støve Madssen

Torfinn Madssen, Marius Tufte
08.11.2016
Kan legen Kari Nordmann titulere seg som dr. Kari Nordmann, sjølv om ho ikkje har doktorgrad? Vi skriv til dykk som to tittelforvirra medisinstudentar. Vi har sett at ordet «doktor» i kvardagstale...
Torfinn Støve Madssen, Eivind A. Valestrand
11.08.2015
Sjølv om det er høg kvalitet på norsk medisinarutdanning, står ein overfor nokre utfordringar. Utdanninga er prega av spesialisert pensum og manglande samordning. Dette går utover læringa til...