Torfinn Hynnekleiv

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torfinn Hynnekleiv

Torfinn Hynnekleiv
03.05.2021
Tore Tveitstul, Siv Elin Pignatiello Akuttpsykiatrisk håndbok 455 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 549 ISBN 978-82-05-512498 Håndbokas mål er å gjennomgå...
Torfinn Hynnekleiv
07.10.2019
Reidar Pedersen, Per Nortvedt, red. Etikk i psykiske helsetjenester 362 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 369 ISBN 978-82-05-48163-3 Dette er en omfattende etikklærebok særlig for dem...
Reidun Norvoll, Torleif Ruud, Torfinn Hynnekleiv
13.01.2015
Skjerming er et tiltak som brukes hyppig i psykiatriske døgnavdelinger, og da særlig i akuttposter. I forskriften om psykisk helsevern fra 2012 defineres det slik: «Skjerming kan...