Tore Sandanger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Sandanger

Tore Sandanger
17.01.2008
I Tidskriftet nr. 20/2007 hevder Kjetil Søreide & Michael Bretthauer at det norske samfunn synes å neglisjere sykdommen og mangle strategier for å bekjempe den ( 1 ). De mener dette kan skyldes...