Tore Lier

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : tore.lier@unn.no

Referansetjenesten for serologisk parasittdiagnostikk

Avdeling for mikrobiologi og smittevern

Universitetssykehuset Nord-Norge

og

Enheten för parasitologi

Folkhälsomyndigheten

Stockholm

Han har bidratt med innsamling og tolkning av data, revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Tore Lier er ph.d., spesialist i mikrobiologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Tore Lier
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media