Tore Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tore Amundsen (f. 1957) er spesialist i indremedisin, i blodsykdommer og i lungesykdommer, førsteamanuensis og styremedlem Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG).

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Lungemedisinsk avdeling

St. Olavs hospital

og

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Det medisinske fakultet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Artikler av Tore Amundsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media