Tore Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Amundsen

Tore Amundsen, Inger Anne Næss, Jens Hammerstrøm, Robert Brudevold, Kristian S. Bjerve
10.06.2002
Blyforgiftning forekommer sjelden, og symptomer og funn kan variere og være uspesifikke. Leger i og utenfor sykehus bør være oppmerksomme på tilstanden. Basert på innhentet litteratur – i det...
Tore Amundsen
10.08.2002
Thor Willy Ruud Hansen har et poeng, og vi takker for en interessant og veldokumentert kommentar. Differensialdiagnoser til ”basofil punktering” av erytrocytter var primært en del av manuskriptet,...
Tore Amundsen
28.02.2002
Lungeemboli opptrer hyppig i vestlige land. Den årlige insidensen øker med alderen fra 10 til 1 000 per 100 000, hos henholdsvis yngre og eldre mennesker. Dødeligheten i sykehus for ubehandlet...
Tore Amundsen, Inger Anne Næss, Jens Hammerstrøm, Robert Brudevold, Kristian S. Bjerve
10.06.2002
Figur  1 Mikroskopifoto av a) perifert blodutstryk og b) beinmargsutstryk som viser erytrocytter med basofil punktering (piler) og erytroblast med avvikende kjerneform (May-Grünwald-Gimsa-farging)...
Anders Thorstensen, Tore Amundsen, Constantin Jianu, Jan S. Vilsvik, Johannes Soma
29.01.2009
Utredning av tungpust er en vanlig, men av og til utfordrende problemstilling både i allmennpraksis og ved indremedisinske poliklinikker og avdelinger. Denne sykehistorien viser at utredningen kan...
Tore Amundsen, Else Høibraaten, Finn Egil Skjeldestad
10.02.2000
Venøs tromboembolisme, inkludert dyp venetrombose og lungeemboli, hos unge kvinner har lenge vært gjenstand for oppmerksomhet fra spesialister, allmennpraktikere og ikke minst kvinnene selv. Venøs...
Else Høibraaten, Tore Amundsen, Finn Egil Skjeldestad
10.02.2000
Venøs tromboembolisme er fortsatt en alvorlig tilstand som kan være livstruende og som kan gi senkomplikasjoner i form av post-trombotisk syndrom og kronisk pulmonal hypertensjon. De vanligste...
Finn Egil Skjeldestad, Tore Amundsen, Else Høibraaten
10.02.2000
Legar og tannlegar har meldeplikt til Statens legemiddelkontroll ved Bivirkningsnemnda for skadar oppstått under bruk av legemiddel (1). Både norsk og internasjonal litteratur stadfestar ein...
Siri Slåstad, Håkon Lasse Leira, Oddfrid Aas, Tore Amundsen, Sveinung Sørhaug, Stein Sundstrøm, Bjørn Henning Grønberg, Bjørn Hilt
28.10.2014
I 2011 ble det i Norge diagnostisert 1 618 nye tilfeller av lungekreft hos menn og 1 224 tilfeller hos kvinner ( 1 ). Det er gjort flere studier av mulig sammenheng mellom lungekreft og påvirkning i...