Tordis Sørensen Høifødt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tordis Sørensen Høifødt

Tordis Sørensen Høifødt, Elisabeth Lund-Stenvold, Anne Høye
11.12.2018
Patients with serious mental disorders have poorer dental health than the population in general. Some simple measures can help strengthen the provision of dental health services to this group...
Tordis Sørensen Høifødt, Elisabeth Lund-Stenvold, Anne Høye
27.11.2018
Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har dårligere tannhelse enn befolkningen for øvrig. Med enkle grep kan tannhelsetilbudet for denne gruppen styrkes. Illustrasjon: Miss Boo/Bente Jørgensen Den...
Gerd Ersdal, Ivar Aaraas, Knut A. Holtedahl, Ragnhild Sagsveen, Reidar Høifødt, Tordis Sørensen Høifødt
18.01.2007
Vår kollega og venn gjennom mange år, Per-Dagfinn Balsvik, døde 11.11. 2006, 72 år gammel. Han ble født 25.4. 1934 i Vadsø, vokste opp i Vestre Jakobselv og Harstad og tok realskole og gymnas i...
Tordis Sørensen Høifødt
16.04.2009
Spandler, H Warner, S Beyond fear and control Working with young people who self-harm. 192 s, ill. Ross-on-Wye: PCCS Books, 2007. Pris GBP 16 ISBN 978-1-898-05987-5 Målgruppen er fagfolk av ulike...
Tordis Sørensen Høifødt, Bjørn Hilt
02.11.2006
Fred og helse er like ubrytelig bundet sammen som krig og lidelse. Dette er hovedbudskapet fra den siste kongressen til International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) som ble...
Kirsti Silvola, Tordis Sørensen Høifødt, Thorbjørg Guttormsen, Olav Burkeland
28.08.2003
Noen, muligens mange, selvmordshandlinger kan forebygges hvis selvmordsnære personer får støtte og hjelp ( 1 ). Det trengs hjelpere som kan identifisere dem som er i fare, og som kan intervenere slik...
Thorbjørg Guttormsen, Tordis Sørensen Høifødt, Kirsti Silvola, Olav Burkeland
28.08.2003
Nyutdannede leger møter pasienter i livskrise ( 1  –  3 ). Selvmordstanker må identifiseres, selvmordsfare må vurderes og adekvate hjelpetiltak må planlegges. Intervensjon er krevende fordi legens...
Tore Sørlie, Grigory Rezvy, Tordis Sørensen Høifødt, Vera Yashkovich, Elena Proselkova
23.08.2011
Psychiatry in Russia is dominated by large psychiatric hospitals and specialized open services, while the primary health and social services are underdeveloped and offer little in terms of treatment...
Tore Sørlie, Grigory Rezvy, Tordis Sørensen Høifødt, Vera Jashkovich, Elena Proselkova
23.08.2011
Psykiatritilbudet i Russland er dominert av store psykiatriske sykehus og et spesialisert lavterskeltilbud, mens den primære helse- og sosialtjenesten er mangelfullt utviklet og i liten grad gir et...
Tordis Sørensen Høifødt
03.09.2013
Norvoll, Reidun Samfunn og psykisk helse Samfunnsvitenskapelige perspektiver. 384 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 445 ISBN 978-82-05-40913-2 Denne antologien er en videreføring av...
Tordis Sørensen Høifødt
24.03.2015
Vaglum, Per Psykiateren Behandler, veileder, forsker og formidler. 261 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 375 ISBN 978-82-05-46232-8 I forordet skriver forfatteren at boken særlig henvender...