Torbjørn Pihl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Pihl

Torbjørn Pihl
28.06.2007
På en previsitt for kort tid siden bladde jeg rutinemessig gjennom medsendte papirer for en pasient som var overført fra en annen avdeling på sykehuset. Pasienten hadde fått konstatert en inoperabel...
Torbjørn Pihl, Elisabeth Astrup Strand*, Øystein Anders Strand*, Ole-Jørgen Ohm
28.06.2007
På det søramerikanske subkontinent lever i dag omkring 20 millioner mennesker med Chagas’ sykdom ( 1 , 2 ). Årlig dør ca. 50 000 av disse pga. hjerteaffeksjon ( 2 ). I endemiske områder er Chagas’...
Torbjørn Pihl
17.06.2004
Hvis ikke «brukere» av fondet sørger for å holde tremånedersfristen, kan de gå glipp av kursrefusjon som de i utgangspunktet har rett til. Det har i en årrekke vært gjeldende en søknadsfrist på tre...
Torbjørn Pihl
11.12.2012
Erlend Hems lederartikkel Privat eller profesjonell i Tidsskriftet» nr. 19/2012 bør være en tankevekker for mange ( 1 ). Selv har jeg alltid vært litt opptatt av omgangsformer, høflighetskonvensjoner...
Torbjørn Pihl
01.07.2014
Hyttens svar til min kritiske kommentar til hans artikkel om legers private henvisningspraksis ( 1 ) er for så vidt klargjørende, men etter min oppfatning egentlig i negativ forstand. Som i sitt...
Torbjørn Pihl
08.04.2014
Artikkelen Legers private henvisningspraksis presenteres i sjangeren Medisinsk etikk og fremstår som en uttalelse fra Rådet for legeetikk ( 1 ). Da må det tas på alvor, og en kommentar er påkrevet...